Căianu’390 – Bucharest Early Music Festival
Căianu’390

Căianu’390

Starts from: 20 octombrie 2020

Start Time 19:00 End Time20:30

Tinerimea Română – Sala Mare

Căianu’390
Ansamblul de Muzică Veche „Codex”

Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 19 – Tinerimea Română – Sala Mare

Concertul susținut de Ansamblul de Muzică Veche “Codex” vine ca o completare logică a expoziției dedicate călugărului franciscan Ioan Căianu. Personalitatea sa complexă și toată activitatea pe care a întreprins-o în Transilvania secolului al XVII-lea este și astăzi studiată în profunzime de cercetători din România, Ungaria, dar și din alte părți ale lumii. Programul concertului conține dansuri și cântece pe care le putem regăsi în Codicele Căianu.

Program:

Dansuri de origine din Europa de Vest

Allemande – Balleta – Curranta polonica – Currenta – Currenta – Balletha – Currenta – Gaillarda AGV

Muzică franceză și italiană din Codex Caioni:

Branle Royne, Paduan, Padvan July, Sarabande, Sarabanda Gesneri, Schmidt Curranta

Dansuri de origine germană din Codex Caioni :

Ein Adeliches Baddelein – Bey mir armen Hertz – Meines Hertzen Trost

Melodii din Cantionale Catholicum (1676)

Dansuri populare maghiare din Ciuc și din Codex Caioni: Zsuka, Apor Lazar Tancza, Paikos Tancz – Chorea – Tancz. Mikes Kelemen – Valtozo Tancz – Lapoczkas Tancz Ötödik Tancz Hatodon et variationes

Piese instrumentale din Codex Caioni:

La Romana, Ecce panis angelorum

O quales habet floret Paradysus

Paralelisme între dansuri de curte franceze și dansuri populare ceangăiești din Moldova

Branle de Bourgogne, Branle d’Ecossé, Branle de la guerre – Lerem, Drumul

dracului

Dansuri valahe din Manuscrisul din Oponice, Vietoris și Codex Caioni (sec. XVII.)

Gaspar Sanz (1640-1710): Canarios (1679)

Gioralomo Frescobaldi (1583-1643): Canzona seconda ”detta la Bernardinia”

Dario Castello (1602-1630): Sonata prima

Dade zingaricum. Tikva Vgorodonaczka (Codex Caioni)

Messias iam venit (Codex Caioni)

Interpreți:

Ignác Filip – flaute, director artistic,

Árpád Szőgyör – viola da gamba, percuție, voce

Zsombor Filip – lăută renascentistă

Ioan Căianu și-a început studiile la iezuiții din Cluj, continuându-le la franciscanii din Șumuleu-Ciuc. Și-a depus jurământul monahal în 1647 și și-a continuat studiile la Trnava (oraș slovac, evocat de românii transilvăneni drept Târnavia sau Sâmbăta Mare), unde s-a axat pe descoperirea tainelor muzicii. În 1675 a fondat o tipografie la Șumuleu-Ciuc, unde și-a tipărit propriile publicații, precum și manualele școlare necesare pentru școala franciscanilor din localitate.

Apariția codicelui Căianu ține de o întâmplare fericită, acesta nefiind început de călugăr. În 1652 el primește culegerea de la profesorul său, Mátyás Seregély, sub formă incompletă și își dedică o parte semnificativă a anilor următori completării acesteia. Toată muzica este notată cu tabulatură de orgă, iar bună parte din repertoriu este formată din lucrări ale compozitorilor vestici (printre aceștia numărându-se și nume mari, precum Claudio Monteverdi), muzică sacră, dar și câteva dansuri și cântece din Transilvania, piese de mare interes pentru folcloriștii și etnomuzicologii secolului XX.

Culegerea-manuscris este păstrată în prezent la Muzeul Secuiesc al Ciucului. Trebuie menționat că în această culegere există și câteva lucrări compuse de însuși Căianu, dezmințind astfel ideea propagată de-a lungul anilor cum că el ar fi fost doar un simplu culegător de muzică.

Programul concertului susținut de Ansamblul de Muzică Veche “Codex” conține dansuri și cântece pe care le putem regăsi în Codicele Căianu.

Ansamblul de Muzică Veche Codex

Ansamblul de muzică veche Codex a luat ființă în anul 1996, având în componența sa profesori și studenți ai Facultății de Muzică a Universității „Transilvania” din Brașov. Scopul lor principal este interpretarea muzicii culte europene din secolele XV–XIX, cu ajutorul instrumentelor de epocă, pe baza surselor teoretice ale vremii. Ansamblul cercetează muzica cultă din Transilvania și din Europa de Est, precum și sursele europene care au tangență cu aceasta. Membrii formației s-au specializat în cadrul unor cursuri de măiestrie interpretativă barocă din mari centre muzicale europene: Innsbruck, Utrecht, Karlsruhe, Basel, Budapesta. Formația a susținut numeroase concerte în țară și peste hotare. În ultimii ani, a interpretat în special muzică din Transilvania, din Codicele Caioni, Manuscrisul de la Sfântu Gheorghe, manuscrisul lui Stephanus Martonffy, manuscrisul Vietoris, manuscrisul din Levoča etc. Modul de interpretare aparte pe care îl abordează se adresează omului din prezent, ilustrând un spectru larg de sentimente. Cele mai însemnate concerte ale formației sunt cele susținute în cadrul Festivalului de Muzică Veche Miercurea Ciuc, Valea Artelor – Ungaria, Festivalul Internațional „George Enescu”, Festivalul de Muzică Veche București, Festivalul Internațional de Muzică de Cameră din Brașov.