The 1700s in their prime – Bucharest Early Music Festival
The 1700s in their prime

The 1700s in their prime

Starts from: 29 septembrie 8000

Start Time 19:00 End Time20:30

Biserica Anglicană

Joi, 29 noiembrie 2018, ora 19, Biserica Anglicană

 

Clavecinista Raluca Enea vă invită să descoperiți câteva repere muzicale de referință ale creației din secolul al XVIII-lea. Händel, Bach, Rameau și Forqueray – acestea sunt numele creatorilor a căror muzică o vom auzi la Biserica Anglicană din București.

 

Program:
Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) – din Suita nr. 7 în sol minor, HWV 432:
Allegro – Sarabande – Gigue – Passacaille
Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) – din colecția Pièces de clavecín 1724, Suite en mi:
Allemande – Le Rappel des Oiseaux – Musette en rondeau – Tambourin
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – din Sonata în re minor, BWV 964:
Adagio – Fuga
Jean-Baptiste-Antoine Forqueray le Fils (1699 – 1782) – din colecția Pièces de viole composées par Mr. Forqueray le Père. Mises en Pièces de Clavecin, IIe Suite:
La Mandoline – La du Breiüil – La Buisson. Chaconne

 

Școala germană de clavecin dar, în special cea franceză, au fost, alături de școala italiană, poate, cele mai importante medii de manifestare a acestui domeniu muzical. Unul dintre genurile pe care se bazează repertoriul clavecinistic european este cel al suitei baroce. În spațiul germanic, aceasta se caracterizează prin prezența pieselor de dans subliind astfel influența pe care școala franceză de clavecin a secolului al XVII-lea a avut-o în acest spațiu.
Spre deosebire de aceasta, școala franceză de clavecin a secolului al XVIII-lea este dominată de prezența pieselor de caracter, în cadrul suitelor. Acest fapt a contribuit esențial la imaginea specială pe care muzica franceză de clavecin a secolului al XVIII-lea o are, comparativ cu cea a altor culturi muzicale ale aceleiași perioade.
Suitele de clavecin ale lui Händel se încadrează, așadar, în linia „clasică” a suitei baroce de dansuri, în timp ce suitele franceze se constituie într-o galerie de imagini, sunete ale naturii, portrete și caractere, extrem de plastic redate prin spiritul componistic francez și prin calitățile timbrale ale clavecinului. Acest fapt se observă, în mod particular, în creația lui Rameau, un viitor protagonist al spectacolelor de operă pariziene. Creația sa, la fel ca și lucrările lui Forqueray, exprimă acel teatralism caracteristic montărilor de la Académie Royale de Musique transpunând în muzică parfumul intens al celei mai înfloritoare epoci culturale europene.
Asemenea lui Händel, și Johann Sebastian Bach a fost influențat de stilul componistic francez, atât în cadrul suitelor și partitelor sale cât și în cazul altor lucrări destinate clavecinului. Deși tributar unui stil mai strict, caracterizat prin prezența scriiturii de tip polifonic, mai ales în cadrul secțiunilor de fugă, Bach a preluat multe dintre caracteristicile de compoziție ale școlii muzicale franceze. Între acestea, ornamentația deține un rol foarte important fiind una dintre trăsăturile de bază ale perioadei secolului al XVIII-lea.
Epoca muzicală de după anul 1700 aduce în lumină un stil clavecinistic nou, bogat ornamentat, cu piese ample, cu scriitură muzicală complexă și pun în valoare un autentic instrument solistic, cu posibilități tehnice și timbrale superioare celor din epocile anterioare.

 

 

Raluca Enea

Raluca Enea este absolventă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti – secțiile Pedagogie instrumentală – pian și Interpretare – clavecin, la clasa profesoarei Ogneanca Lefterescu. Din 2005 și-a continuat studiile de clavecin în Germania, sub îndrumarea profesorilor Harald Hoeren, Glen Wilson şi Ketil Haugsand.
A urmat cursuri de perfecţionare susţinute de Menno van Delft (Olanda), Frédérick Haas (Belgia), Malcolm Bilson (SUA), Ketil Haugsand (Norvegia), cursurile Academiei din Sablé, sub îndrumarea profesorilor Françoise Lengellé şi Howard Crook (clavecin şi canto baroc) și cursuri de muzică de cameră cu Jan de Winne, Marcel Ponseele și Hervé Douchy (Belgia).
A susţinut concerte în România, Germania, Norvegia, Ungaria. Raluca este artist liric al Filarmonicii „G. Enescu” Bucureşti, cadru didactic asociat şi doctorand al UNMB și director artistic al Festivalului de Muzică Veche București. Coordonează proiectele educative și de formare în domeniul muzicii vechi susținute de Asociația Culturală Antiqva, în România.